Kao ostatak posle proizvodnih procesa piljevina se dalje prerađuje u dva proizvoda.

Ekološki Pelet koji je po standarima A1 i Piny Key Briket sa unutrašnjom rupom za sagorevanje. Sa ovom proizvodnjom se celokupan ulazni materijal pretvara u koristan proizvod bez ikakvih gubitaka prirodnog resursa.

Kao visokokaloričan energent proizveden po najnovijim tehnologijama spada u pelet A1 klase. Eko Pelet je 100% ekološki pelet premium kvaliteta proizveden bez kore i aditiva u čiji sastav ulaze: 80% bukve i 20% hrasta.

U našem proizvodnom sistemu se nalazi i i osmougaoni briket sa rupom „Piny Key“ koji je napravljen od 100% čistih sastojaka bukve i hrasta bez ikakvih aditiva i koji je namenjen za sve vrste peći i kotlova. Karakteristike briketa su visoka energetska vrednost, odsustvo štetnih gasova i lakoća skladištenja sa obzirom da je upakovan u pakovanja od 10 kg i na paletu od 960kg.