U proizvodnom programu dominiraju tvrdi lisćari: slavonski hrast, bosanska bukva, američki i evropski orah, slavonski jasen, javor i evropska trešnja. Proizvodni program Masivnih ploča deli se u dve kategorije:

1. Masivne ploče dužinskih lamela
2. Masivne (Finger Joint) dužinsko nastavljane ploče.

Izrađuju se od pažljivo biranih elemenata koje se ručno spajaju uparivanjem da bi se postigao željeni izgled. Adekvatan izgled oplemenjuje finalni proizvod bilo da je u pitanju deo stepeništa ili komad nameštaja. Pravilno složene ploče utiču pre svega na kvalitet izrade, ali i na dizajn. Dostupne su i usluge persnalizovanog pakovanja, profilisanja ploča, različitih površinskih obrada i uljenja. Dostupan je širok opseg kvaliteta u svim vrstama drveta. Ova ploča je dostupna od bukovog i hrastovog drveta kao i u višeslojnim formatima.

Dimenzije:
Dužina dostupna do 4000 mm
Širina dostupna do 1250 mm
Spektar debljina od 15 - 80 mm

Izrađuju se od pažljivo ručno biranih elemenata. Selekcija elemenata se radi po tehničkim karakteristikama kao i po nijansama boje gde se postiže najviši nivo jednoobrazne boje i strukture. Selekcija se radi na način koji omogućava personizaciju bilo kog tržišnog zahteva. Dostupne su usluge personalizovanog pakovanja, profilisanja ploča, različitih površinskih finiša i uljenja. Dostupan je širok opseg kvaliteta u svim vrstama drveta. Ova ploča je dostupna od bukovog i hrastovog drveta kao i u višeslojnim formatima.

Dimenzije:
Dužina dostupna do 6000 mm
Širina dostupna do 1250 mm
Spektar debljina od 15 - 80 mm